Σλαβικός λειτουργικός κώδικας που φυλάσσεται στη Βιβλιοθήκη της Μονής Χιλανδαρίου.
Περιγραφή: Αριστερά: ο Μέγας Βασίλειος, δεξιά: σελίδα διακοσμημένη με περίτεχνο επίτιτλο, ερυθρή γραφή και πρωτόγραμμα. Ο κώδικας φιλοτεχνήθηκε το 1624 από τον «αμαρτωλό Δημήτριο».
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννησηsemantics logo
Δημιουργός: «αμαρτωλός Δημήτριος»
Χρόνος δημιουργίας: 1624
Είδος: Εικονογραφημένο χειρόγραφοsemantics logo
Κώδικαςsemantics logo
Μικρογραφία χειρογράφουsemantics logo
Επίτιτλοsemantics logo
Πρωτόγραμμαsemantics logo
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Βιβλιοθήκη Ιεράς Μονής Χιλανδαρίου
Θέση πρωτοτύπου: Χαρτώος κώδικας, Λειτουργικό (κώδ. 327, φ. 39v και 40r).
Λέξεις κλειδιά: Λειτουργία
Λειτουργικός κώδικας
Μέγας Βασίλειος
Επίτιτλο
Πρωτόγραμμα
Μονή Χιλανδαρίου
Άγιο Όρος
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: «Θησαυροί του Αγίου Όρους» (κατάλογος έκθεσης), Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους Άθω, Υπουργείο Πολιτισμού/ Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Θεσσαλονίκη 1997, Θεσσαλονίκη 1997, σ. 546.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους Άθω/ Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Θεσσαλονίκη 1997
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Χιλανδαρίου
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων