Οίκος Ιακώβου και Αβραάμ.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχήsemantics logo
Χρόνος δημιουργίας: 18ος αιώνας
Είδος: Μικρογραφία χειρογράφουsemantics logo
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Βιβλιοθήκη Ιεράς Μονής Ιβήρων
Θέση πρωτοτύπου: Χαρτώος κώδικας, Προσκυνητάριο (κώδ. 874, φ. 11r).
Λέξεις κλειδιά: Μονή Ιβήρων
Άγιο Όρος
Προσκυνητάριο
Αβραάμ
Ιακώβ
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Στυλ. Μ. Πελεκανίδης κ.α., «Οι θησαυροί του Αγίου Όρους, Εικονογραφημένα χειρόγραφα, παραστάσεις, επίτιτλα, αρχικά γράμματα», τόμος Γ’, Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1979, σ. 94, εικ. 138.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Εκδοτική Αθηνών Α.Ε./ Ιερά Μονή Ιβήρων
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Ιβήρων
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων