Διακοσμημένο πρωτόγραμμα σε χαρτώο κώδικα του 17ου αιώνα, που περιέχει την ακολουθία του Ακάθιστου Ύμνου και φυλάσσεται στη Βιβλιοθήκη της Μονής Ιβήρων.
Περιγραφή: Το αρχικό γράμμα Κ σχηματίζει ορθογώνια στήλη με φυτικό διάκοσμο γύρω από την οποία ελίσσεται δράκος που έχει στο στόμα του κεφάλι παγωνιού. Η ουρά του δράκου απολήγει σε φυτικά κόσμηματα.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχήsemantics logo
Χρόνος δημιουργίας: 1645
Είδος: Πρωτόγραμμαsemantics logo
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Βιβλιοθήκη Ιεράς Μονής Ιβήρων
Θέση πρωτοτύπου: Χαρτώος κώδικας, Ακάθιστος Ύμνος (κώδ. 1435, φ. 16v).
Λέξεις κλειδιά: Μονή Ιβήρων
Άγιο Όρος
Πρωτόγραμμα
Φυτική διακόσμηση
Ζώα
Δράκος
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Στυλ. Μ. Πελεκανίδης κ.α., «Οι θησαυροί του Αγίου Όρους, Εικονογραφημένα χειρόγραφα, παραστάσεις, επίτιτλα, αρχικά γράμματα», τόμος Γ’, Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1979, σ. 126, εικ. 219.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Εκδοτική Αθηνών Α.Ε./ Ιερά Μονή Ιβήρων
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Ιβήρων
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων