Διακοσμημένο πρωτόγραμμα σε χαρτώο κώδικα του 17ου αιώνα, που περιέχει τις Λειτουργίες του Ιωάννη του Χρυσόστομου και του Μεγάλου Βασιλείου και φυλάσσεται στη Βιβλιοθήκη της Μονής Ιβήρων.
Περιγραφή: Το αρχικό γράμμα σχηματίζουν δύο δράκοι κι ένα ψάρι, από το στόμα του οποίου βγαίνει χέρι που κρατά την ουρά πουλιού. Άνθη προβάλλουν από τα ανοιχτά στόματα των δράκων.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχήsemantics logo
Χρόνος δημιουργίας: 1679
Είδος: Πρωτόγραμμαsemantics logo
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Βιβλιοθήκη Ιεράς Μονής Ιβήρων
Θέση πρωτοτύπου: Χαρτώος κώδικας, Λειτουργίες Ιωάννη του Χρυσόστομου και Μεγάλου Βασιλείου (κώδ. 1436, φ. 9v).
Λέξεις κλειδιά: Μονή Ιβήρων
Άγιο Όρος
Πρωτόγραμμα
Φυτική διακόσμηση
Δράκος
Ζώα
Πουλιά
Λειτουργία
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Στυλ. Μ. Πελεκανίδης κ.α., «Οι θησαυροί του Αγίου Όρους, Εικονογραφημένα χειρόγραφα, παραστάσεις, επίτιτλα, αρχικά γράμματα», τόμος Γ’, Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1979, σ. 132, εικ. 239.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Εκδοτική Αθηνών Α.Ε./ Ιερά Μονή Ιβήρων
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Ιβήρων
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων