Το βιβλιόσημο της Βιβλιοθήκης της Μπαντία.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννηση
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Λέξεις κλειδιά: Βιβλιοθήκης της Μπαντία
Βιβλιόσημο
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Badia_Fiorentina_Ex_Libris.jpg
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Η Βιβλιοθήκη της Μπαντία στη Φλωρεντία
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων