Εξώφυλλο της Διαθήκης του Νικολάου Γιατζή
Περιγραφή: Με τη διαθήκη του ο αγωνιστής της Επανάστασης Νικόλαος Γιατζής όρισε την σύσταση ελληνικού εκπαιδευτηρίου στην Άμφισσα με τα χρήματα της περιουσίας του.
Χρόνος δημιουργίας: 1880
Είδος: Εξώφυλλοsemantics logo
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Χρόνος έκδοσης: 1880
Θέση πρωτοτύπου: Βιβλιοθήκη Γιώργου Γάτου
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Βιβλιοθήκη Γιώργου Γάτου
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη Γιώργου Γάτου - Ανεξάρτητο Παράρτημα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Άμφισσας
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων