Εξώφυλλο του βιβλίου ο Ρουμελιώτης Καπετάνιος Ανδρίτσος Σαφάκας
Είδος: Εξώφυλλοsemantics logo
Συγγραφέας έκδοσης: Δημήτριος Λουκόπουλος
Εκδότης : Βιβλιοπωλείον Ι. Ν. Σιδέρη
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Χρόνος έκδοσης: 1931
Θέση πρωτοτύπου: Βιβλιοθήκη Γιώργου Γάτου
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Βιβλιοθήκη Γιώργου Γάτου
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη Γιώργου Γάτου - Ανεξάρτητο Παράρτημα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Άμφισσας
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων