Ο Δαβίδ και ο θρήνος των Ισραηλιτών.
Περιγραφή: Ο προφήτης εικονίζεται να κρατά ανοιχτό ειλητάριο ενώ φαίνεται να ομιλεί στο πλήθος των Ισραηλιτών που είναι συγκεντρωμένο στη όχθη ποταμού. Μουσικά όργανα κρέμονται από τα δύο δέντρα της σύνθεσης. Η μικρογραφία είναι εμπνευσμένη από τον ψαλμό 136 του Δαβίδ (Ψαλμ. 136, 1, 2).
Ιστορικό πλαίσιο: Βυζαντινή Εποχήsemantics logo
Χρόνος δημιουργίας: 11ος αιώνας
Είδος: Μικρογραφία χειρογράφουsemantics logo
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Βιβλιοθήκη Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου
Θέση πρωτοτύπου: Περγαμηνός κώδικας, Ψαλτήριο (κωδ. 760, φ. 245α).
Λέξεις κλειδιά: Δαβίδ
Προφήτης
Ψαλτήριο
Ψαλμός
Ισραηλίτες
Θρήνος
Ειλητάριο
Ενδυμασία
Δέντρο
Μουσικά όργανα
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Στυλ. Μ. Πελεκανίδης κ.α., «Οι θησαυροί του Αγίου Όρους, Εικονογραφημένα χειρόγραφα, παραστάσεις, επίτιτλα, αρχικά γράμματα», τόμος Δ’, Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1991, σ. 109, εικ. 193.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Εκδοτική Αθηνών Α.Ε./ Ιερά Μονή Βατοπαιδίου
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων