Ο αποδιοπομπαίος τράγος. Μικρογραφία σε περγαμηνή Οκτάτευχο του 13ου αιώνα που φιλοτεχνήθηκε στο βιβλιογραφείο της Μονής Βατοπαιδίου.
Ιστορικό πλαίσιο: Βυζαντινή Εποχήsemantics logo
Χρόνος δημιουργίας: 13ος αιώνας
Είδος: Μικρογραφία χειρογράφουsemantics logo
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Βιβλιοθήκη Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου
Θέση πρωτοτύπου: Περγαμηνός κώδικας, Οκτάτευχος (κωδ. 602, φ. 52r).
Λέξεις κλειδιά: Τράγος
Αποδιοπομπαίος
Ιερέας
Θυσιαστήριο
Οκτάτευχος
Μονή Βατοπαιδίου
Άγιο Όρος
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Στυλ. Μ. Πελεκανίδης κ.α., «Οι θησαυροί του Αγίου Όρους, Εικονογραφημένα χειρόγραφα, παραστάσεις, επίτιτλα, αρχικά γράμματα», τόμος Δ’, Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1991, σ. 55, εικ. 53.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Εκδοτική Αθηνών Α.Ε./ Ιερά Μονή Βατοπαιδίου
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων