Απεικόνιση του μήνα Αυγούστου σε περγαμηνό Τυπικό του 1346 που φυλάσσεται στη Βιβλιοθήκη της Μονής Βατοπαιδίου.
Περιγραφή: Ο Αύγουστος, τελευταίος μήνας του εκκλησιαστικού έτους, απεικονίζεται ως γεροντική μορφή με αρχαιοπρεπή χιτώνα, ξαπλωμένος σε καταστόλιστη στρωμνή. Νέος άνδρας προσφέρει στη γηραιά μορφή δύο αντικείμενα. Σε μικρότερη κλίμακα, παριστάνεται το ζώδιο της Παρθένου.
Ιστορικό πλαίσιο: Βυζαντινή Εποχήsemantics logo
Χρόνος δημιουργίας: 1346
Είδος: Μικρογραφία χειρογράφουsemantics logo
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Βιβλιοθήκη Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου
Θέση πρωτοτύπου: Περγαμηνός κώδικας, Τυπικό (κώδ. 1199, φ. 202v).
Λέξεις κλειδιά: Αύγουστος
Παρθένος
Ζώδιο
Τυπικό
Μονή Βατοπαιδίου
Άγιο Όρος
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Στυλ. Μ. Πελεκανίδης κ.α., «Οι θησαυροί του Αγίου Όρους, Εικονογραφημένα χειρόγραφα, παραστάσεις, επίτιτλα, αρχικά γράμματα», τόμος Δ’, Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1991, σ. 167, εικ. 324.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Εκδοτική Αθηνών Α.Ε./ Ιερά Μονή Βατοπαιδίου
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων