Πεντηκοστάριο του 18ου αιώνα, που φυλάσσεται στη Βιβλιοθήκη της Μονής Βατοπαιδίου.
Περιγραφή: Την περίτεχνη σελίδα τίτλου κοσμούν οι μορφές των τεσσάρων Ευαγγελιστών που συνοδεύονται από τα σύμβολα τους. Επάνω, εκατέρωθεν της μορφής του Χριστού, απεικονίζονται ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος να κρατούν κλειστό κώδικα. Κάτω, παριστάνονται ο Ευαγγελιστής Μάρκος και ο Ευαγγελιστής Λουκάς να κρατούν ανοιχτό κώδικα. Ανάμεσα τους, κάτω από το τυπογραφικό σήμα του Δημήτριου Θεοδοσίου, είναι χαραγμένη η προτροπή:«Μιμηταί έστε του Χριστού». Στις δύο πλευρές του ορθογώνιου πλαισίου, που περικλείει τον τίτλο της έκδοσης, εικονίζονται ο Απόστολος Πέτρος και ο Απόστολος Παύλος.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχήsemantics logo
Είδος: Σελίδα τίτλουsemantics logo
Τυπογραφικό σήμαsemantics logo
Τίτλος έκδοσης: Πεντηκοστάριον περιέχον την πρέπουσαν αυτώ απάσαν ακολουθίαν, έτι δε και τα Εωθινά Ευαγγέλια τα αναγινωσκόμενα εν τω Όρθρω από της Κυριακής του Αντιπάσχα, έως των Αγίων Πάντων. Νεωστί μετατυπωθέν, και μεθ' όσης επιμελείας εκ πολλών σφαλμάτων εκκαθαρθέν.
Εκδότης : Παρά Δημητρίω Θεοδοσίω τω εξ Ιωαννίνων.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Χρόνος έκδοσης: 1778
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Βιβλιοθήκη Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου
Λέξεις κλειδιά: Πεντηκοστάριο
Σελίδα τίτλου
Βενετία
Δημήτριος Θεοδοσίου
Μονή Βατοπαιδίου
Άγιο Όρος
Ευαγγελιστής
Ευαγγελιστής Λουκάς
Ευαγγελιστής Μάρκος
Ευαγγελιστής Ιωάννης
Ευαγγελιστής Ματθαίος
Απόστολος Παύλος
Απόστολος Πέτρος
Τυπογραφικό σήμα
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Θωμάς Ι. Παπαδόπουλος, «Βιβλιοθήκες Αγίου Όρους. Παλαιά ελληνικά έντυπα», Αθήνα 2000, σ. 172.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Θωμάς Ι. Παπαδόπουλος
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων