Παπαδική του 17ου αιώνα (κώδ. 1250), που φυλάσσεται στη Βιβλιοθήκη της Μονής Ιβήρων.
Περιγραφή: Αριστερά, πιθανότατα, ο ιερέας Μπαλάσης, γραφέας του κώδικα. Δεξιά, ο Ιωάννης Δαμασκηνός και ο Ιωάννης Κουκουζέλης. Ο πρώτος εικονίζεται να κρατά ανοιχτό ειλητάριο και γραφίδα και ο δεύτερος σταχωμένο κώδικα.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχήsemantics logo
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Δημιουργός: Μπαλάσης (γραφέας)
Χρόνος δημιουργίας: Γύρω στο 1670.
Είδος: Μικρογραφία χειρογράφουsemantics logo
Εικονογραφημένο χειρόγραφοsemantics logo
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Βιβλιοθήκη Ιεράς Μονής Ιβήρων
Λέξεις κλειδιά: Μονή Ιβήρων
Παπαδική
Μουσικό χειρόγραφο
Μπαλάσης
Ιωάννης Δαμασκηνός
Ιωάννης Κουκουζέλης
Γραφή χειρογράφου
Όργανα γραφής
Ενδυμασία
Επίπλωση
Γραφέας
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: «Θησαυροί του Αγίου Όρους» (κατάλογος έκθεσης), Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους Άθω, Υπουργείο Πολιτισμού/ Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Θεσσαλονίκη 1997, Θεσσαλονίκη 1997, σ. 480.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους Άθω/ Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Θεσσαλονίκη 1997
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Ιβήρων
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων