Ο Ιωνάς στην κοιλιά του κήτους. Μικρογραφία στον παλίμψηστο περγαμηνό κώδικα 61 της Μονής Παντοκράτορος. Πρόκειται για ένα από τα ελάχιστα στον κόσμο εικονογραφημένα ψαλτήρια της εικονομαχικής περιόδου.
Ιστορικό πλαίσιο: Βυζαντινή Εποχήsemantics logo
Χρόνος δημιουργίας: 9ος αιώνας
Είδος: Μικρογραφία χειρογράφουsemantics logo
Εικονογραφημένο χειρόγραφοsemantics logo
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Βιβλιοθήκη Ιεράς Μονής Παντοκράτορος
Θέση πρωτοτύπου: Παλίμψηστος περγαμηνός κώδικας, Ψαλτήριο (κώδ. 61, φ. 217β).
Λέξεις κλειδιά: Μονή Παντοκράτορος
Ιωνάς
Κήτος
Άγιο Όρος
Παλίμψηστο
Ψαλτήριο
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Στυλ. Μ. Πελεκανίδης κ.α., «Οι θησαυροί του Αγίου Όρους, Εικονογραφημένα χειρόγραφα, παραστάσεις, επίτιτλα, αρχικά γράμματα», τόμος Α’, Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1973, σ. 151, εικ. 236.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Εκδοτική Αθηνών Α.Ε./ Ιερά Μονή Παντοκράτορος
Σχέση με εικαστικό υλικό: Επάνω: ο Σολομών, ο Γεδεών και το θαύμα του πόκου. Κάτω: η Σταύρωση. Παρασελίδιες μικρογραφίες σε παλίμψηστο περγαμηνό κώδικα του 9ου αιώνα. Πρόκειται για ένα από τα ελάχιστα στον κόσμο εικονογραφημένα ψαλτήρια της εικονομαχικής περιόδου.
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων