Φύλλο σλαβικού Τετραευάγγελου της Μονής Ζωγράφου διακοσμημένο με περίτεχνο επίτιτλο που φέρει παράσταση του Ευαγγελιστή Λουκά.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχήsemantics logo
Χρόνος δημιουργίας: 1569
Είδος: Εικονογραφημένο χειρόγραφοsemantics logo
Μικρογραφία χειρογράφουsemantics logo
Επίτιτλοsemantics logo
Πρωτόγραμμαsemantics logo
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Βιβλιοθήκη Ιεράς Μονής Ζωγράφου
Θέση πρωτοτύπου: Χαρτώος Κώδικας, Τετραευάγγελο (κώδ. 28μ, φ. 145α)
Λέξεις κλειδιά: Μονή Ζωγράφου
Τετραευάγγελο
Σλαβικό χειρόγραφο
Ευαγγελιστής Λουκάς
Γραφή χειρογράφου
Όργανα γραφής
Ενδυμασία
Επίπλωση
Φυτική διακόσμηση
Αρχιτεκτονική
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Στυλ. Μ. Πελεκανίδης κ.α., «Οι θησαυροί του Αγίου Όρους, Εικονογραφημένα χειρόγραφα, παραστάσεις, επίτιτλα, αρχικά γράμματα», τόμος Δ’, Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1991, σ. 180, εικ. 334.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Εκδοτική Αθηνών Α.Ε./ Ιερά Μονή Ζωγράφου
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Ζωγράφου
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων