Μονή Ζωγράφου

Η μονή Ζωγράφου, σύμφωνα με ένα σλαβικό έγγραφο του 14ου αιώνα, ιδρύθηκε από τρεις αδελφούς από την Αχρίδα, οι Μωυσής, Ααρών και Ιωάννης. Οι τρεις αυτοί αδελφοί εγκαταστάθηκαν αρχικά σε κελιά και το 919 αποφάσισαν να ιδρύσουν κοινόβιο, με τη βοήθεια του βασιλιά της Βουλγαρίαςzografou Συμεών. Η μονή εμφανίζεται για πρώτη φορά στο Τυπικό του αυτοκράτορα Ιωάννη Τσιμισκή (972), με το όνομα «Γεώργιος ο Ζωγράφος», αν και υπάρχει αμφισβήτηση ως προς το έτος που συντάχθηκε.

Οι Βούλγαροι ηγεμόνες άρχισαν να ενδιαφέρονται για τη Μονή από το 1192, γεγονός που αύξησε αποφασιστικά τη ροή προς τη Μονή του σλάβικου στοιχείου και κυρίως κατά τον 13ο αιώνα και μετά, την εποχή της Φραγκοκρατίας. Ο αυτοκράτορας Μιχαήλ Η’ Παλαιολόγος ενίσχυσε καθοριστικά οικονομικά τη Μονή, σε σημείο που να διαθέσει τα μέσα να αγοράσει το μετόχι του Αγίου Νικολάου στη Θεσσαλονίκη.

Η βιβλιοθήκη και το αρχείο της Μονής είναι ιδιαίτερα πλούσια και στο αρχειοφυλάκιο θησαυρίζονται επίσης έγγραφα και σιγίλλια βυζαντινών αυτοκρατόρων, όπως και ηγεμόνων της Βουλγαρίας και της Μολδαβίας. Τα χειρόγραφα της βιβλιοθήκης αριθμούν σε 167 ελληνικούς και 380 σλάβικους κώδικες. Το έντυπο υλικό ανέρχεται σε 10.000 τίτλους (Θησαυροί Δ’, 174-178).

 

 

 

 

Επωνυμία: Βιβλιοθήκη Μονής Ζωγράφου
Ιστορικό πλαίσιο: Βυζαντινή Εποχή
Τόπος ίδρυσης: Μονή Ζωγράφου (Άγιο Όρος)
Τόπος λειτουργίας: Μονή Ζωγράφου (Άγιο Όρος)
Χρόνος ίδρυσης: 10ος αι.
Αναφέρει: Εικόνες
Η Μονή του Ζωγράφου. Χαλκογραφία αγνώστου, 1834.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάικου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάικου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιοθήκες
Προβολή λιγότερων