Περγαμηνό Μηναίο του 13ου αιώνα που φυλάσσεται στη Βιβλιοθήκη της Μονής Ζωγράφου.
Ιστορικό πλαίσιο: Βυζαντινή Εποχήsemantics logo
Χρόνος δημιουργίας: 13ος αιώνας
Είδος: Χειρόγραφοsemantics logo
Κώδικαςsemantics logo
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Βιβλιοθήκη Ιεράς Μονής Ζωγράφου
Θέση πρωτοτύπου: Περγαμηνός κώδικας, Μηναίο (κώδ. Ι. e. 9).
Λέξεις κλειδιά: Μονή Ζωγράφου
Άγιο Όρος
Μηναίο
Σλαβικό χειρόγραφο
Κυριλλική γραφή
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: «Θησαυροί του Αγίου Όρους» (κατάλογος έκθεσης), Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους Άθω, Υπουργείο Πολιτισμού/ Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Θεσσαλονίκη 1997, Θεσσαλονίκη 1997, σ. 542.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους Άθω/ Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Θεσσαλονίκη 1997
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Ζωγράφου
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων