Το ονομαζόμενο «Ψαλτήριo του Ραδομήρου» της Μονής Ζωγράφου.
Ιστορικό πλαίσιο: Βυζαντινή Εποχήsemantics logo
Δημιουργός: Ραδομήρος (γραφέας)
Χρόνος δημιουργίας: 13ος αιώνας
Είδος: Εικονογραφημένο χειρόγραφοsemantics logo
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Βιβλιοθήκη Ιεράς Μονής Ζωγράφου
Θέση πρωτοτύπου: Περγαμηνός κώδικας, Ψαλτήριο (κώδ. Ι. Д. 13).
Λέξεις κλειδιά: Μονή Ζωγράφου
Ψαλτήριο
Ψαλτήρι
Ραδομήρος
Σλαβικό χειρόγραφο
Κυριλλική γραφή
Μεγαλογράμματη γραφή
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: «Θησαυροί του Αγίου Όρους» (κατάλογος έκθεσης), Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους Άθω, Υπουργείο Πολιτισμού/ Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Θεσσαλονίκη 1997, Θεσσαλονίκη 1997, σ. 542.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους Άθω/ Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Θεσσαλονίκη 1997
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Ζωγράφου
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων