Ο Ευαγγελιστής Μάρκος.
Ιστορικό πλαίσιο: Βυζαντινή Εποχήsemantics logo
Χρόνος δημιουργίας: 14ος αιώνας
Είδος: Μικρογραφία χειρογράφουsemantics logo
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Βιβλιοθήκη Ιεράς Μονής Χιλανδαρίου
Θέση πρωτοτύπου: Περγαμηνός κώδικας, Ευαγγελιστάριο (κώδ. 9μ, φ. 234β).
Λέξεις κλειδιά: Ευαγγελιστής Μάρκος
Γραφή χειρογράφου
Όργανα γραφής
Ενδυμασία
Επίπλωση
Μονή Χιλανδαρίου
Άγιο Όρος
Ευαγγελιστάριο
Σλαβικός κώδικας
Σλαβικό χειρόγραφο
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Στυλ. Μ. Πελεκανίδης κ.α., «Οι θησαυροί του Αγίου Όρους, Εικονογραφημένα χειρόγραφα, παραστάσεις, επίτιτλα, αρχικά γράμματα», τόμος Β’, Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1975, σ. 271, εικ. 419.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Εκδοτική Αθηνών Α.Ε./ Ιερά Μονή Χιλανδαρίου
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Χιλανδαρίου
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων