Ο Όμηρος και οι Μούσες.
Περιγραφή: Λεπτομέρεια από τη σελίδα τίτλου της έκδοσης «Divi Clementis Recognitionum libri X ...», Βασιλεία, apud Ioan. Bebelium, MDXXVI [1526].
Είδος: Σελίδα τίτλουsemantics logo
Τίτλος έκδοσης: Divi Clementis Recognitionum libri X. ad Iacobum fratrem domini: Cui accessit non poenitenda epistolarum pars vetustissimorum Episcoporum, hactenus non visa, eorum qui ab hinc an. M.CC. Romanae ecclesiae praefuerunt.
Συγγραφέας έκδοσης: Πάπας Κλήμης Ζ΄ (Τζούλιο των Μεδίκων)
Εκδότης : Johann Bebel (apud Ioan. Bebelium)
Τόπος έκδοσης: Βασιλεία
Χρόνος έκδοσης: 1526
Λέξεις κλειδιά: Όμηρος
Μούσες
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Internet Archive
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://archive.org/details/DiviClementisRecognitionum/page/n1/mode/2up
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Το Μουσείο και η Βιβλιοθήκη των Πτολεμαίων στην Αλεξάνδρεια
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων