Μικρογραφία σε αρμενικό χειρόγραφο του δέκατου τέταρτου αιώνα, που περιέχει την «Ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου του Μακεδόνος».
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννησηsemantics logo
Χρόνος δημιουργίας: 14ος αιώνας
Είδος: Μικρογραφία χειρογράφουsemantics logo
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Biblioteca della Congregazione Armena Mechitarista (Βιβλιοθήκη του Τάγματος των Μεχιταριστών Αρμενίων)
Θέση πρωτοτύπου: San Lazzaro 424
Λέξεις κλειδιά: Μέγας Αλέξανδρος
Ενδυμασία
Επίπλωση
Στρατιώτης
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alexander_romance._Armenian_illuminated_manuscript_of_XIV_century_(Venice,_San_Lazzaro,_424)_(2).jpg
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Αλέξανδρος ο Μέγας
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων