Άγαλμα της Περσεφόνης (ως Ίσιδας) και του Πλούτωνα (ως Σέραπη) από το ιερό των Αιγύπτιων θεών στη Γόρτυνα.
Ιστορικό πλαίσιο: Αρχαιότηταsemantics logo
Χρόνος δημιουργίας: Μέσα 2ου αιώνα μ.Χ.
Είδος: Άγαλμαsemantics logo
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pluto_Serapis_and_Persephone_Isis_Heraklion_museum.jpg
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Το Μουσείο και η Βιβλιοθήκη των Πτολεμαίων στην Αλεξάνδρεια
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων