Παπυρικό κείμενο από την Οξύρρυγχο με τα ονόματα των προϊσταμένων της Αλεξανδρινής Βιβλιοθήκης.
Ιστορικό πλαίσιο: Αρχαιότηταsemantics logo
Λέξεις κλειδιά: Οξύρρυγχος
Προϊστάμενος βιβλιοθήκης
Πάπυρος
Αλεξάνδρεια
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους», Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1974, τόμ. 5, σ. 310.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Ekdotike Athenon
Αναφέρεται από: Το Μουσείο και η Βιβλιοθήκη των Πτολεμαίων στην Αλεξάνδρεια
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων