Ο Ερρίκος Η' με την Άννα Μπολέυν.
Εναλλακτικός ή πρωτότυπος τίτλος: King Henry the Eighth and Anna Bullen.
Περιγραφή: Αριστερά, ο βασιλιάς Ερρίκος Η' της Γαλλίας κρατά από το χέρι την Άννα Μπολέυν. Δεξιά, ο καρδινάλιος Τόμας Γούλσεϋ. Πίσω, η Αικατερίνη της Αραγωνίας.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχήsemantics logo
Δημιουργός: William Hogarth (Ουίλλιαμ Χόγκαρθ)
Thomas Cook (Τόμας Κουκ)
Χρόνος δημιουργίας: 1804
Είδος: Χαρακτικόsemantics logo
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Wellcome Library (Βιβλιοθήκη Γουέλκαμ)
Λέξεις κλειδιά: Ερρίκος Η΄
Άννα Μπολέυν
Αικατερίνη της Αραγωνίας
Τόμας Γούλσευ
Ενδυμασία
Επίπλωση
Προσωπογραφία
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Wellcome Collection
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://wellcomecollection.org/works/tqw6fqpf
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Αικατερίνη της Αραγωνίας, βασίλισσα
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων