Η αρχική σελίδα του «Εγχειριδίου» του Ρόμπερτ ντε Μπαλζάκ, όπου το βασιλικό οικόσημο στηρίζουν δράκος και σκύλος της ράτσας Γκρειχάουντ, σύμβολα των Τυδώρ. Το περίτεχνο πλαίσιο, μεταξύ άλλων μοτίβων, κοσμούν το ρόδο των Τυδώρ και το ρόδι της Αικατερίνης της Αραγωνίας.
Εναλλακτικός ή πρωτότυπος τίτλος: Ρόμπερτ ντε Μπαλζάκ, «Εγχειρίδιο Πολεμικών επιχειρήσεων για την Εκπαίδευση ενός Πρίγκηπα».
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννησηsemantics logo
Χρόνος δημιουργίας: 1511-1513
Είδος: Εικονογραφημένο χειρόγραφοsemantics logo
Μικρογραφία χειρογράφουsemantics logo
Πρωτόγραμμαsemantics logo
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: The British Library (Βρετανική Βιβλιοθήκη)
Θέση πρωτοτύπου: Ms Cotton Vespasian AXVII, φ. 1r.
Λέξεις κλειδιά: Ρόμπερτ ντε Μπαλζάκ
Πολεμικό εγχειρίδιο
Αρχική σελίδα
Οικόσημο
Δράκος
Γκρέιχαουντ
Ρόδο
Τυδώρ
Ρόδι
Αικατερίνη της Αραγωνίας
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: The British Library
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://blogs.bl.uk/digitisedmanuscripts/2012/03/one-that-got-away.html
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
Δικαιώματα: The British Library
Αναφέρεται από: Αικατερίνη της Αραγωνίας, βασίλισσα
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων