«Αριστοτέλους περί ζώων ιστορίας το Α'».
Περιγραφή: Η πρώτη σελίδα του κειμένου του δεύτερου τόμου της έκδοσης των «Απάντων» του Αριστοτέλη. Ο τόμος εκτός από ποικίλες διατριβές του Αριστοτέλη γύρω από τον κόσμο των ζώων: «Περί ζώων μορίων», «Περί Ψυχής» κ.α., και δοκίμια όπως το «Περί Ξενοφάνους, περί Ζήνωνος, περί Γοργίου» περιλαμβάνει και διατριβές του Θεόφραστου, όπως τα «Περί ιχθύων», «Περί ιλίγγων» και «Περί κόπων».
Πρωτότυπη έκδοση: Ναι
Τίτλος έκδοσης: Άπαντα
Συγγραφέας έκδοσης: Αριστοτέλης
Εκδότης : Άλδος Μανούτιος
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Χρόνος έκδοσης: 1497
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: «Θησαυροί της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης», επιμ. Κ.Σπ. Στάικος, Κοζάνη, Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης, 2018, σ. 46.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης
Αναφέρεται από: Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων