Ο πάπας Σίξτος Δ΄ διορίζει τον Μπαρτολομέο Πλατίνα προϊστάμενο της Βατικανής Βιβλιοθήκης.
Περιγραφή: Νωπογραφία από δωμάτιο της Βατικανής Βιβλιοθήκης. Αποσπάστηκε και μεταφέρθηκε σε καμβά.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννησηsemantics logo
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Δημιουργός: Melozzo da Forlì (Μελότσο ντα Φορλί)
Χρόνος δημιουργίας: 1477
Είδος: Νωπογραφίαsemantics logo
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Musei Vaticani, Pinacoteca (Μουσεία Βατικανού, Πινακοθήκη)
Τόπος μνημείου: Βατικανόsemantics logo
Λέξεις κλειδιά: Πλατίνα
Σίξτος Δ΄
Πάπας
Προϊστάμενος
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Melozzo_da_Forl%C3%AC_001.jpg
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Βατικανή Βιβλιοθήκη
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων