Ο πάπας Σίξτος Δ΄ διορίζει τον Bartolomeo Platina προϊστάμενο της βιβλιοθήκης. Νωπογραφία του Melozza da Forli ,1477, Πινακοθήκη του Βατικανού, Βατικανό.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννηση
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Τόπος μνημείου: Βατικανό
Λέξεις κλειδιά: Bartolomeo Platina
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Melozzo_da_Forl%C3%AC_001.jpg
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Βατικανή Βιβλιοθήκη
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων