Η σελίδα τίτλου της έκδοσης: Ιώσηππος Μοισιόδακας, Θεωρία της Γεωγραφίας, Βιέννη, Ιωάννης Θωμάς Τράττνερ, 1781.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχήsemantics logo
Είδος: Σελίδα τίτλουsemantics logo
Πρωτότυπη έκδοση: Ναι
Τίτλος έκδοσης: Θεωρία της Γεωγραφίας
Συγγραφέας έκδοσης: Ιώσηππος Μοισιόδακας
Εκδότης : Ιωάννης Θωμάς Τράττνερ
Τόπος έκδοσης: Βιέννη
Χρόνος έκδοσης: 1781
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης
Λέξεις κλειδιά: Ιώσηπος Μοισιόδαξ
Γεωγραφία
Θεωρία
Βιέννη
Ιωάννης Θωμάς Τράττνερ
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: «Θησαυροί της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης», επιμ. Κ.Σπ. Στάικος, Κοζάνη, Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης, 2018, σ. 82.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης
Αναφέρεται από: Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων