Τόμος του περιοδικού Ερμής ο Λόγιος (Βιέννη, εκ της τυπογραφίας Ιωάννου Βαρθολμαίου Τζβέκιου, πρώην Βενδότου, 1817) που θησαυρίζεται στην Κοβεντάρειο Βιβλιοθήκη.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχήsemantics logo
Είδος: Περιοδικόsemantics logo
Τίτλος έκδοσης: Ερμής ο Λόγιος
Εκδότης : Εκ της τυπογραφίας Ιωάννου Βαρθολομαίου Τζβέκιου, πρώην Βενδότου.
Τόπος έκδοσης: Βιέννη
Χρόνος έκδοσης: 1817
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης
Λέξεις κλειδιά: Ερμής ο Λόγιος
Περιοδικό
Βιέννη
Ιωάννης Βαρθολομαίος Τζβέκιος
Προεπαναστατικός Τύπος
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: «Θησαυροί της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης», επιμ. Κ.Σπ. Στάικος, Κοζάνη, Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης, 2018, σ. 93.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης
Αναφέρεται από: Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων