Το πρώτο φύλλο (1 Ιανουαρίου 1819) του περιοδικού Καλλιόπη τυπώθηκε στη Βιέννη από την Ελληνική Τυπογραφία του Χιρσεφέλδ.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχήsemantics logo
Είδος: Περιοδικόsemantics logo
Τίτλος έκδοσης: Καλλιόπη
Εκδότης : Ελληνική Τυπογραφία του Χιρσεφέλδ.
Τόπος έκδοσης: Βιέννη
Χρόνος έκδοσης: 1819
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης
Λέξεις κλειδιά: Καλλιόπη
Περιοδικό
Βιέννη
Χιρσεφέλδ
Προεπαναστατικός Τύπος
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: «Θησαυροί της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης», επιμ. Κ.Σπ. Στάικος, Κοζάνη, Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης, 2018, σ. 95.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης
Αναφέρεται από: Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων