Άποψη του Αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης Κόνιτσας.
Τόπος μνημείου: Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνωνsemantics logo
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.libkon.gr/αναγνωστηριο/
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας
Αναφέρεται από: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων