Άποψη του Παιδικού Τμήματος της Βιβλιοθήκης Κόντισας.
Τόπος μνημείου: Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνωνsemantics logo
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.libkon.gr/παιδικο/
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας
Αναφέρεται από: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων