Η επίσκεψη του πάπα Σίξτου Δ´ στη βιβλιοθήκη, νωπογραφία που βρίσκεται στο νοσοκομείο του Santo Spirito.
Ιστορικό πλαίσιο: [EL] Αναγέννηση[EN] Renaissance
Πηγή: John Willis Clark,"The Care of Books",University Press,Cambridge,1901,εικ.99,σελ.μεταξύ 224 και 225.
Αναφέρεται από: Βατικανή Βιβλιοθήκη
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:v25.jpg
Μέγεθος:939.35 kB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων