Η επίσκεψη του πάπα Σίξτου Δ´ στη βιβλιοθήκη.
Περιγραφή: Νωπογραφία στο νοσοκομείο του Σάντο Σπίριτο (Ospedale di Santo Spirito) στη Ρώμη.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννηση
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Χρόνος δημιουργίας: Δεύτερο μισό του 15ου αι.
Τόπος μνημείου: Ρώμη
Λέξεις κλειδιά: Santo Spirito
Επίσκεψη
Σίξτος Δ΄
Πηγή: Κ.Σπ. Στάικος, «Η Ιστορία της Βιβλιοθήκης στον Δυτικό Πολιτισμό», τόμ. V, Αθήνα, Κότινος, 2012, σελ. 96.
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Βατικανή Βιβλιοθήκη
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων