Χρυσόβουλο του Ιωάννη Ζ΄ Παλαιολόγου, Ιούνιος 1405, Αρχείο Μονής Αγίου Παύλου.
Ιστορικό πλαίσιο: Βυζαντινή Εποχήsemantics logo
Τύπος τεκμηρίου: Πρωτότυπο έργο τέχνης
Χρόνος δημιουργίας: Ιούνιος 1045
Είδος: Χρυσόβουλοsemantics logo
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Αρχείο Μονής Αγίου Παύλου
Λέξεις κλειδιά: Χρυσόβουλο
Ιωάννης Ζ΄ Παλαιολόγος, δεσπότης της Θεσσαλονίκης
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: «Θησαυροί του Αγίου Όρους» (Κατάλογος Έκθεσης), Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους Άθω, Υπουργείο Πολιτισμού, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Θεσσαλονίκη 1997, Θεσσαλονίκη 1997, σ. 448.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους Άθω
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων