Σελίδα τίτλου της έκδοσης: Κ.Σπ. Στάικος, «Η ιστορία της Βιβλιοθήκης στον Δυτικό Πολιτισμό: Από τον Πετράρχη στον Μιχαήλ Άγγελο», Αθήνα, Άτων, 2016.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχήsemantics logo
Είδος: Σελίδα τίτλουsemantics logo
Τίτλος έκδοσης: Η ιστορία της Βιβλιοθήκης στον Δυτικό Πολιτισμό: Από τον Πετράρχη στον Μιχαήλ Άγγελο: Η αναβίωση της μελέτης των κλασικών και οι πρώτες ουμανιστικές βιβλιοθήκες, η τυπογραφία στην υπηρεσία του κόσμου του βιβλίου και μνημειακές βιβλιοθήκες
Συγγραφέας έκδοσης: Κ.Σπ. Στάικος
Εκδότης : Άτων
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Χρόνος έκδοσης: 2016
Λέξεις κλειδιά: Κωνσταντίνος Σπ. Στάικος
Ιστορία της Βιβλιοθήκης
Πετράρχης
Μιχαήλ Άγγελος
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
Αναφέρεται από: Στάικος, Κωνσταντίνος, ιστορικός του βιβλίου
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων