Ο Ευαγγελιστής Μάρκος ως αρχαίος φιλόσοφος.
Περιγραφή: Η εικονογράφηση με τον Ευαγγελιστή Μάρκο αποδιδόμενο ως φιλόσοφο είναι η παλαιότερη μικρογραφική παράσταση σε χειρόγραφο του Αγίου Όρους. Στο κέντρο της παράστασης, μπροστά στην είσοδο κτιρίου αρχαιοελληνικής αρχιτεκτονικής, κάθεται ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Πατά σε υποπόδιο και κρατά ανοιχτό κώδικα. Στα αριστερά του υπάρχει αναλόγιο με κλειστό κώδικα.
Ιστορικό πλαίσιο: Βυζαντινή Εποχήsemantics logo
Χρόνος δημιουργίας: 10ος αιώνας
Είδος: Μικρογραφία χειρογράφουsemantics logo
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Βιβλιοθήκη Ιεράς Μονής Φιλοθέου
Θέση πρωτοτύπου: Περγαμηνός κώδικας, Τετραευάγγελο (κώδ. 33, στο verso μη αριθμημένο φύλλο μεταξύ δύο φύλλων με τον αριθμό 67).
Λέξεις κλειδιά: Μάρκος
Ευαγγελιστής
Τετραευάγγελο
Γραφή χειρογράφου
Όργανα γραφής
Ενδυμασία
Φιλόσοφος
Επίπλωση
Αρχιτεκτονική
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Στυλ. Μ. Πελεκανίδης κ.α., «Οι θησαυροί του Αγίου Όρους, Εικονογραφημένα χειρόγραφα, παραστάσεις, επίτιτλα, αρχικά γράμματα», τόμος Γ’, Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1979, σ. 198, εικ. 305.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Εκδοτική Αθηνών Α.Ε./ Ιερά Μονή Φιλοθέου
Σημειώσεις: Η μικρογραφία προέρχεται από αρχαιότερο χειρόγραφο.
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Φιλοθέου
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων