Ο πάπας Λέων Ι´, ελαιογραφία του Ραφαήλ που φυλάσσεται στην Πινακοθήκη Uffizi στη Φλωρεντία.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννηση
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Δημιουργός: Raffaello Santi
Χρόνος δημιουργίας: περ. 1518
Τεχνική: Ελαιογραφία
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Πινακοθήκη Uffizi, Φλωρεντία
Λέξεις κλειδιά: Βατικανή Βιβλιοθήκη
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Raffaello_Sanzio_-_Ritratto_di_Leone_X_coi_cardinali_Giulio_de%27_Medici_e_Luigi_de%27_Rossi_-_Google_Art_Project.jpg
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Βατικανή Βιβλιοθήκη
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων