Ο πάπας Λέων Ι´,ελαιογραφία του Ραφαήλ που φυλάσσεται στην Πινακοθήκη Uffizi στη Φλωρεντία.
Ιστορικό πλαίσιο: [EL] Αναγέννηση[EN] Renaissance
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Raffaello_Sanzio_-_Ritratto_di_Leone_X_coi_cardinali_Giulio_de%27_Medici_e_Luigi_de%27_Rossi_-_Google_Art_Project.jpg
Λέξεις κλειδιά: Βατικανή Βιβλιοθήκη
Αναφέρεται από: Βατικανή Βιβλιοθήκη
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:v29.jpg
Μέγεθος:942.8 kB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων