Σελίδα τίτλου από την έκδοση: Ισοκράτης, «Ισοκράτους Λόγοι και Επιστολαί..., cum latina interpretatione Hier. Wolfi...Henr. Steph. in Isocratem Diatribae VII...» [Γενεύη], Henricus Stephanus, 1593.
Αναφέρεται από: Ισοκράτης, ρήτορας
Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάικου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάικου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:isokratis3.jpg
Μέγεθος:498.79 kB
Μορφότυπο:JPEG