Ο Μέγας Αλέξανδρος διατάσσει να τοποθετηθεί το έργο του Ομήρου στον τάφο του Αχιλλέα. Χαρακτικό του Marcantonio Raimondi, περ.1550-1534.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννηση
Δημιουργός: Marcantonio Raimondi
Χρόνος δημιουργίας: περ. 1500-1534
Τεχνική: Χαρακτικό
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης(ΜΕΤ)
Λέξεις κλειδιά: Μέγας Αλέξανδρος
Όμηρος
Πηγή: https://www.metmuseum.org/
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/342676
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Αλέξανδρος ο Μέγας
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων