Ο Μέγας Αλέξανδρος σε θρόνο.
Περιγραφή: Χαρακτικό που απεικονίζει τον Μέγα Αλέξανδρο, στη σελίδα τίτλου της έκδοσης: «Alexandro Magno Imperatore Libro de la sua Nativita: Vita: E Morte: Et de Μagnanimi facti che fece..», Μιλάνο, P. M. de Mantegatii, 1503.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννησηsemantics logo
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Είδος: Χαρακτικόsemantics logo
Τίτλος έκδοσης: Alessandro Magno Imperatore Libro de la sua Nativita: Vita: E Morte: Et de Magnanimi Facti Che Fece Nel Corso Del tempo suo, et come Impero tuto el Modo co molte altre illuftre et splendide cose che fece ne lo Imperio suo.
Εκδότης : Petro Martyre de Mantegatii
Τόπος έκδοσης: Μιλάνο
Χρόνος έκδοσης: 1503
Λέξεις κλειδιά: Μέγας Αλέξανδρος
Σελίδα τίτλου
Θρόνος
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: M. Sander, «Le livre à figures italien depuis 1467 jusqu'à 1530: essai de sa bibliographie et de son histoire», τόμ. V, Νέντελν/Λιχτενστάιν, Kraus Reprint, 1969, N. 27.
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Αλέξανδρος ο Μέγας
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων