Ιστορία εις την οποίαν περιέχεται ο Βίος και οι ανδραγαθίες του περιβόητου Αλεξάνδρου του Μακεδόνος
Περιγραφή: Σελίδα τίτλου της έκδοσης: «Ιστορία εις την οποίαν περιέχεται ο Βίος και οι ανδραγαθίες του περιβόητου Αλεξάνδρου του Μακεδόνος ...». Βενετία, Δημήτριος Θεοδοσίου, 1778. Τη σελίδα κοσμεί το τυπογραφικό σήμα του Δημήτριου Θεοδόσιου με τα αρχικά του ονόματός του.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχήsemantics logo
Τύπος τεκμηρίου: Πρωτότυπο έργο τέχνης
Πρωτότυπη έκδοση: Ναι
Τίτλος έκδοσης: Ιστορία εις την οποίαν περιέχεται ο βίος και οι ανδραγαθίες του περιβόητου Αλεξάνδρου του Μακεδόνος, Υιού των θαυμαστών Βασιλέων, Φιλίππου και Ολυμπιάδος.
Εκδότης : Δημήτριος Θεοδοσίου
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Χρόνος έκδοσης: 1778
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Ελληνική Βιβλιοθήκη - Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης (πρώην Συλλογή Κ.Σπ. Στάικου)
Λέξεις κλειδιά: Μέγας Αλέξανδρος
Βίος
Σελίδα τίτλου
Τυπογραφικό σήμα
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
Δικαιώματα: Βιβλιοθήκη Κοινωφελούς ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης
Αναφέρεται από: Αλέξανδρος ο Μέγας
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων