Ο θάνατος της Κλεοπάτρας, πίνακας του Ζαν Αντρέ Ρίξενς, 1874, Musée des Augustins, Τουλούζ.
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Death_of_Cleopatra_by_Rixens.jpg?uselang=el
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Κλεοπάτρα, βασίλισσα της Αιγύπτου
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων