Τα ερείπια του τετράκογχου ναού στη βιβλιοθήκη του Αδριανού.
Ιστορικό πλαίσιο: [EN] Antiquity[EL] Αρχαιότητα
Πηγή: Συλλογή Κ. Σπ. Στάικου.
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη του Αδριανού
Σημειώσεις: Φωτογραφία του Ν. Παναγιωτόπουλου.
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
Δικαιώματα: Παναγιωτόπουλος Νίκος ,Κ.Σπ.Στάικος.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:A23.jpg
Μέγεθος:1.66 MB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων