Αθήναιος, «Δειπνοσοφιστών Προλεγόμενα».
Περιγραφή: Τυπογραφικό δοκίμιο των «Δειπνοσοφιστών» του Αθήναιου. Πρόκειται για μονόφυλλο, τυπωμένο μόνο στη μία σελίδα, το οποίο περιήλθε στην κατοχή του Βεάτου Ρενανού και φέρει ιδιόχειρο κτητορικό σημείωμα: Beati Rhenani sum. Nec muto dominum AN. M. D. XIII, Basilieae.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννηση
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Τίτλος έκδοσης: Δειπνοσοφιστών Προλεγόμενα
Συγγραφέας έκδοσης: Αθήναιος Ναυκρατίτης
Εκδότης : [Άλδος Μανούτιος]
Τόπος έκδοσης: [Βενετία]
Χρόνος έκδοσης: [πριν από τις 15 Απριλίου 1498]
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Morgan Library (Βιβλιοθήκη Μόργκαν)
Λέξεις κλειδιά: Αθήναιος
Δειπνοσοφιστές
Δοκίμιο
Βεάτος Ρενανός
Προλεγόμενα
Πηγή: Κ.Σπ. Στάικος, «Οι ελληνικές εκδόσεις του Άλδου και οι Έλληνες συνεργάτες του», Αθήνα, Άτων, 2015, σελ. μετά την 150.
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Σημειώσεις: Morgan Library (MA 1346-230).
Αναφέρεται από: Αθήναιος ο Ναυκρατίτης, γραμματικός & συγγραφέας
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων