Μαρμάρινη προτομή του αυτοκράτορα Ουάλη, Μουσεία Καπιτωλίου.
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Valens_Honorius_Musei_Capitolini_MC494.jpg
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Ουάλης, αυτοκράτορας του Βυζαντίου
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων