Ουάλης, αυτοκράτορας του Βυζαντίου

Ο Ουάλης, αυτοκράτορας του Βυζαντίου, που βασίλεψε στην Κωνσταντινούπολη από το 364 ως το 378 μ.Χ., είναι γνωστός από τον αγώνα του υπέρ του Αρειανισμού και είναι αυτός που με oualisδιάταγμα, το οποίο κοινοποίησε στον έπαρχο της Κωνσταντινούπολης Κλέαρχο, όριζε την πρόσληψη Ελλήνων και Λατίνων καλλιγράφων, όπως και τη συντήρηση και επισκευή των φθαρμένων τόμων, στο πλαίσιο της λειτουργίας της μεγάλης βιβλιοθήκης της Κωνσταντινούπολης που είχε ιδρύσει ο Κωνστάντιος Β΄ (Θεοδ., Κωδ., XIV, 9, 2). Το 370 εξέδωσε διάταγμα κατά της μαντείας και της αστρολογίας (Θεοδ., Κωδ., ΙΧ, 16, 8 · Βιβλ. ΙΙΙ, 61-62, 91-92).

 

Ιστορικό πλαίσιο: Βυζαντινή Εποχή
Όνομα/Προσωνυμία: Ουάλης
Ιδιότητα/Αξίωμα: Αυτοκράτορας του Βυζαντίου
Τόπος δράσης: Κωνσταντινούπολη
Χρόνος δράσης: 4ος αι.
Αναφέρει: Πρόσωπα
Κωνστάντιος Β΄, αυτοκράτορας
Κλέαρχος, έπαρχος της Κωνσταντινούπολης
Εικόνες
Μαρμάρινη προτομή του αυτοκράτορα Ουάλη, Μουσεία Καπιτωλίου.
Αναφέρεται από: Πρόσωπα
Κλέαρχος, έπαρχος της Κωνσταντινούπολης
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάικου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάικου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Πρόσωπα
Προβολή λιγότερων