Ο Ιουστινιανός. Ανυπόγραφος κώδικας με νομικές πραγματείες, περίπου 1300. Παρίσι, Bibliothèque Nationale de France.
Αναφέρεται από: Ιουστινιανός Α΄, αυτοκράτορας του Βυζαντίου
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Bibliothèque Nationale de France
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:ioustinianos_2.jpg
Μέγεθος:1.15 MB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων