Ο Ιουστινιανός. Ανυπόγραφος κώδικας με νομικές πραγματείες, περίπου 1300. Παρίσι, Bibliothèque Nationale de France.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Bibliothèque Nationale de France
Αναφέρεται από: Ιουστινιανός Α΄, αυτοκράτορας του Βυζαντίου
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων