Ιουστινιανός Α΄, αυτοκράτορας του Βυζαντίου

 του Ο Ιουστινιανός Α΄, αυτοκράτορας του Βυζαντίου (527-565 μ.Χ.), μολονότι άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του σε πολλά μνημεία της χριστιανοσύνης –είναι ο ιδρυτής της Μονής της Αγίας Αικατερίνηςioustinianos 1 στο Σινά και της περίφημης βιβλιοθήκης της– (Βιβλ. ΙΙΙ, 110-124), είναι αυτός που απέτρεψε ουσιαστικά τη διαμόρφωση ελληνοχριστιανικής παιδείας, καθώς επεδίωξε να βασιλεύσει σε ένα κράτος καθολικά χριστιανικό, ακόμη και ως προς τη συνείδηση (Lemerle, Ουμ., 65-70). 

Ο Ιουστινιάνειος κώδικας περιθωριοποίησε κάθε ειδωλολατρικό στοιχείο, με αποκορύφωμα την έκδοση μιας προστάξεως προς τον έπαρχο της Αθήνας Φλάβιο Δέκιο τον νεότερο, βάσει της οποίας απαγορευόταν σε οποιονδήποτε η διδασκαλία της φιλοσοφίας. Η πρόσταξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή της διδασκαλίας της φιλοσοφίας στις σχολές των Αθηνών. Ο Μαλάλας μάλιστα μαρτυρεί πως κατά την περίοδο 546-562 δάσκαλοι και γραμματικοί φυλακίστηκαν και βασανίστηκαν στο Κυνήγιον, στην Κωνσταντινούπολη, και τα βιβλία τους παραδόθηκαν στην πυρά (Μαλάλας, Χρον., XVIII · Βιβλιοθήκη, 144-145).

 

 

 

 

 
 
Ιστορικό πλαίσιο: Βυζαντινή Εποχή
Όνομα/Προσωνυμία: Ιουστινιανός Α΄
Ιδιότητα/Αξίωμα: Αυτοκράτορας του Βυζαντίου
Τόπος δράσης: Κωνσταντινούπολη
Μονή της Αγίας Αικατερίνης
Χρόνος δράσης: 6ος αι.
Αναφέρει: Βιβλιοθήκες
Μονή της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά
Εικόνες
Ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός, χαλκογραφία του J. Pine. Από την έκδοση: Eden Robert, «Jurisprudentia Philologica, Sive Elementa Juris Civilis», Oxford, E Theatro Sheldoniano, 1744.
Justinian in an unsigned codex of law treatises written circa 1300. Paris, Bibliothèque Nationale de France.
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκες
Μονή της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάικου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάικου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Πρόσωπα
Προβολή λιγότερων
Εικαστικό Υλικό
Προβολή λιγότερων