Ο Ιουλιανός ο Παραβάτης παρακολουθεί διασκεδάζοντας μια ομάδα χριστιανών λογίων να διαπληκτίζονται. Πίνακας του Edward Armitage, 1875, Walker Art Gallery, National Museums Liverpool.
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edward_Armitage_-_Julian_the_Apostate_presiding_at_a_conference_of_sectarian_-_1875.jpg
Αναφέρεται από: Ιουλιανός, αυτοκράτορας του Βυζαντίου
Άδεια χρήσης: CC0 1.0 Παγκόσμια (CC0 1.0) Εκχώρηση ως Κοινό Κτήμα
Δικαιώματα: Walker Art Gallery, National Museums Liverpool
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:ioulianos5.jpg
Μέγεθος:56.7 kB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων