Χαλκογραφία του Μάρκου Τερέντιου Βάρρωνα.
Ιστορικό πλαίσιο: Αρχαιότητα
Χρόνος δημιουργίας: 18ος αι.
Τεχνική: Χαρακτικό
Λέξεις κλειδιά: Μάρκος Τερέντιος Βάρρων
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marco_Terenzio_Varrone.jpg
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Βάρρων, λόγιος & συγγραφέας
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων