Η βασίλισσα Ζηνοβία, Sir Edward John Poynter, 1878.
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sir_Edward_Poynter,_Zenobia_Captive_1878.jpg
Άδεια χρήσης: CC0 1.0 Παγκόσμια (CC0 1.0) Εκχώρηση ως Κοινό Κτήμα
Αναφέρεται από: Ζηνοβία, βασίλισσα της Παλμύρας
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων